Blogia
REVISTA EL PONT

Mediar en la diversitat

Amolts països europeus, la figura del mediador intercultural ès considera una eina fonamental per facilitar la integració dels immigrants. a Catalunya, fins fa poc, aquesta figura s'havia limitat, molt souvint, a una tasca de traducció. Ara, peró, es vol impulsar aquesta figura i convertir -la en una veritable professional de la diversitst. L'arribada contínua de treballadors estrangers en els derrers anys ha situat la immigració com un dels punts més importants del debat institucional i social en tot el mediterrani. a diferérencia de la immigració rebuda durant els anys seixanta, actualment Catalunya acull població nouvinguda de més de setanta de  països diferents, dels quals una quinzena encapçalen la llista de procedéncies majoritaries.

Aquest tipus d'immigració, anomenada "immigració transcontinental", ha estat fins ara poc coneguda i comporta una hetereogeneïtat cultural molt diversa, a la qual, souvent, no estem acostumat. En aquests casos en qué simplement no hi ha comunicació entre dues persones de diferents cultures,situació que avegades pot derrivar en conflicte, apareix la figura del mediador intercultural. La seva tasca consisteix a posar en comú dos codis culturals diferents, és a dir, fer que, partint de dues realitats diferents, les dues parts acabin entenent-se. La mediació no és l'única via per resoldre aquests tipus de conflictes, peró sí una de les que actualment, més s'ha estés .

El repte per a la societat d'acollida és la necessitat de promoure aquesta figura en els diferents àmbits socials i institucionals com a pas per facilitar la integració d'una població que va en augment. El mediador intercultural pot ajudar els professionals de l'administració pública a garantir als immigrants l'accès als serveis públics en condicions, ja que també aquests professionals souvint treballen sense el suport necessari.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres